Zašto klima uređaje treba čistiti?

Zdravlje je najvažniji segment ljudskog života i kao takvo preduvjet za bilo koju ljudsku aktivnost. Zdravlje ne može biti prepušteno samo medicini i liječenju, već se o njegovoj zaštiti treba brinuti u okviru svake ljudske djelatnosti. O tome što unosimo u svoje tijelo i kakav zrak udišemo ovisi naše zdravlje. Površine klima uređaja nerijetko su kontaminirane biološkim i drugim onečišćivačima.

Do kontaminacije klima uređaja prvenstveno dolazi zbog njegovog načina rada, uvjetima u kojima  rade, i mikroklime u njima za vrijeme i poslije njihovog rada

Tijekom rada klima uređaj uvlači zrak i prostorije. U uređaju zrak se filtrira, hladi i odvlažuje. Ovako kondicioniran zrak se ponovno upuhuje u prostor. Cirkulacijom zraka kroz klima uređaj dolazi do njegove kontaminacije.

Uvučeni zrak najprije prolazi kroz filtre na kojima se zadržava najveći dio prašine i mikroorganizama. Na turbini koja omogućuje cirkulaciju zraka također se zadržava dio prljavštine. Ponekada se na njoj nataloži toliko prljavštine da nije u mogućnosti osigurati potrebnu cirkulaciju zraka. Nakon filtriranja topao i vlažan zrak prelazi preko izmjenjivača gdje se hladi. Dio prljavštine i mikroorganizama koji nije zaostao na turbini i filtrima zadržava se na izmjenjivaču stvarajući tako izolirajuće naslage i plodno tlo za razmnožavanje bakterija. Osim što se zrak na izmjenjivaču hladi na njemu dolazi do kondenzacije vlage iz zraka. Kondenzat se slijeva niz lamele izmjenjivača u drenažnu tavu i linijom odvodnje se izvodi van. Iako se najveći dio kondenzata odvodi van uređaje jedan dio zaostaje na površini lamelama i drenažnoj tavi.

Specifična mikroklima unutar klima uređaja (vlažnost, temperatura i taman prostor) osigurava pogodne uvijete za rast i razmnožavanje mikroorganizama (razne vrste bakterija, plijesni i gljivica), odnosno stvaranje naslaga biofilma na skoro svim dijelovima klima uređaja, a posebno na izmjenjivaču i u drenažnoj tavi.

Najučinkovitija zaštita od biofilma i  štetnog utjecaja prljavih klima uređaja po zdravlje ljudi je provođenje njihove  higijene koja predstavlja skup mjera čišćenja, pranja i dezinfekcije te prevencije nastanka biofilmova.

Svaki uređaj klima uređaj neophodno je redovno čistiti prvenstveno iz zdravstvenih, a zatim iz tehničkih razloga.

Čišćenje klima uređaja iz zdravstvenih razloga:
1. Površina biofilma je vrlo aktivna. Bakterije se iz biofilma spontano odvajaju od nje i strujanjem zraka se raznose u prostoru. Na taj se način  povećava broj bakterija i plijesni u prostoru koje predstavljaju direktnu opasnost po zdravlje ljudi

2. Ugibanjem i raspadanjem pojedinih stanica mikroorganizama u biofilmovima stvaraju se endotoksini koji se emitiraju u prostor i predstavljaju  opasnost do alergija kod ljudi koji borave u takvom prostoru.

3. Sa prljavih filtra povećava se emisija prašine u prostoru koja može izazvati zdravstvene tegobe posebice kod ljudi sa bolestima respiratornih organa.

4. Pojava neugodnih mirisa, do kojih dolazi uslijed metabolizma mikroorganizama, ne utječe direktno na zdravlje ljudi, već  na osjećaj neugode prilikom boravka u prostoru u kojem se nalaze prljavi klima uređaji.


Čišćenje klima uređaja iz tehničkih razloga:

1. Biološke naslage na izmjenjivačima topline smanjuju učinkovitost izmjene topline i time smanjuju efikasnost hlađenja klima uređaja. To ima za posljedicu povećanu potrošnju električne energije uz smanjeni učinak hlađenja.

2. Zbog navedenih bioloških naslaga povećava se pritisak u klima uređaju što može dovesti do oštećenja mehaničkih sklopova uređaja.

3. U anaerobnim dijelovima biofilma razmnožavaju se sulfit – reducirajuće bakterije koje stvaraju sumporovodik (H2S) vrlo reaktivan kemijski spoj koji u dodiru s vodom stvara jaku sumporovodičnu kiselinu koja izaziva koroziju metala.

4. Pojedine bakterije u biofilmu kao produkt svojeg rasta proizvode kiseline koje mogu uzrokovati koroziju metala i oštećenje pojedinih dijelova uređaja.