Povijest čišćenja klima uređaja

Kada govorimo o čišćenju klima uređaja potrebno je nešto reći o počecima i razlozima čišćenja klima uređaja.

Povijest čišćenja klima uređaja možemo podijeliti na dva perioda:

· Period prije pojava namjenskih sredstava za čišćenje klima uređaja,

· Period nakon pojave namjenskih sredstava za čišćenje klima uređaja

Period prije pojava namjenskih sredstava za čišćenje klima uređaja

Zašto su se klima uređaji čistili?

Klima uređaji su se prije pojave namjenskih sredstava američke firme Rectorseal čistili prvenstveno iz funkcionalnih razloga, kada uređaj nisu zadovoljavali svoju osnovnu funkciju, to jest kada su naslage prljavštine – biofilma bile tolike da nije dolazilo do adekvatnog pronosa topline između okoline i izmjenjivača ili kada je turbina bila toliko začepljena da nije bilo adekvatne cirkulacije zraka.

Isto tako uređaji su se ponekad čistili zbog pojave neugodnog mirisa koji su uzrokovani rastom i razmnožavanjem bakterija, plijesni i gljivica.

Kako su se uređaji čistili?

Zbog nedostatka adekvatnih sredstava uobičajen način čišćenja bila je demontaža uređaja, odvoženje u servis i pranje vodom pod pritiskom. Ovim načinom uklonila bi se samo površinski dio prljavština, dok bi izolirajuće naslage i dalje ostajale na površinama.

Za čišćenje klima uređaja u servisnim radionicama ponekada su se koristila nenamjenska sredstva za pranje koja su serviserima u tom trenutku bila na raspolaganju. Često su to bila jaka nagrizajuća sredstva koja bi oštetila površinu.

Česti način čišćenja klima uređaja bilo je samo propuhivanje pojedinih dijelova uređaja. Na taj se način samo uklanjala prašina sa površina. Naslage prljavštine i biofilma i dalje su ostale na tretiranim površinama.

Period nakon pojava namjenskih sredstava za čišćenje klima uređaja

Što je karakterizira ovaj period?

Ovaj period karakterizira novi način – tehnika čišćenja klima uređaja.

Pojavom namjenskih sredstava za čišćenje klima uređaja počinje novi pristup čišćenju klima uređaja. Korištenje namjenskih sredstva omogućuje čišćenje klima uređaja bez montaže, tj. čišćenje na zidu. Čišćenje postaje jednostavno i omogućuje učinkovito čišćenje svih dijelova uređaja: izmjenjivač, filtri, drenažna tava, ventilator, maska i ostali mehanički dijelovi.

Jednostavan način čišćenja klima uređaja na zidu i učinkovitost sredstava omogućili su serviserima pružanje jedne nove usluge. Usluge čišćenja klima uređaja iz higijenskih razloga. Započinje period uvođenja „Higijene klima uređaja“