Klima uređaji i zdravlje ljudi

U vrijeme kada smo suočeni s promjenom klime i sve većim brojem ekstremno toplih dana u ljetnim mjesecima, klima uređaju ne predstavljaju više samo pitanje komfora već i zaštitu ljudi od nepovoljnih vanjskih i unutarnjih utjecaja, te da životne i radne uvijete učine ugodnijim. To se postiže na način da se stvori optimalna kvaliteta zraka (čisti zrak, adekvatna temperatura, adekvatni stupanj vlage). Stvaranje osjećaja ugode ljudima, jedan je od glavnih razloga klimatiziranja zatvorenih prostora.
Za vrijeme vrućih i sparnih dana preporučuje se boravak u klimatiziranom prostoru svima, posebice starijim osobama (starijima od 65 godina), kroničnim bolesnicima (srčanim bolesnicima) i osobama s povišenim krvnim tlakom. Dokazano je da adekvatna temperatura i vlaga zraka direktno utječu na opće zdravstveno stanje ljudi, njihovu produktivnost i kreativnost. No pri tome treba paziti da razlika između vanjske temperature i one u prostorijama ne bude veća od 5°C do 6°C. Veća razlika u temperaturi šteti zdravlju jer nagle promjene temperature uzrok su reakciji organizma poput visokog stupnja stresa. Najprimjerenija vlažnost zraka je od 50%, a klima uređaj mora biti podešen tako da polako ispušta hladan zrak.

U bolničkim prostorima, posebno u operacijskim salama, kao i u mikrobiološkim laboratorijima, klima uređaji imaju i dodatne funkcije s obzirom na posebne zahtjeve takovih radnih sredina, t.j. za praktički sterilnim uvjetima rada.

Ukoliko se klima uređaji ispravno koriste i ako se redovito održava njihova čistoća, oni će definitivno pridonijeti ugodi stanovanja, te optimalnim radnim uvjetima i povećanom radnom učinku.

 

Blagodati klima uređaja

 

U vrijeme kada smo suočeni s promjenom klime i sve većim brojem ekstremno toplih dana u ljetnim mjesecima klima uređaji i prirodna ventilacije, koja nije uvijek moguća, predstavljaju najbolju zaštitu od izloženosti visokim temperaturama i vlažnosti u zraku te poboljšavaju kvalitetu zraka.

Klima uređaju ne predstavljaju više samo pitanje komfora već i zaštitu ljudi od nepovoljnih vanjskih i unutarnjih utjecaja.Za vrijeme  izloženosti  visokim temperatura kod ljudi dolazi do proširenja krvnih žila što ima za posljedicu pada krvnog tlaka i ubrzani rada srca. Ako osoba ne konzumira dovoljno tekućine može doći do slabije opskrbe mozga krvlju što može izazvati nesvjesticu.

Porast tjelesne temperature uslijed visoke temperature okoliša u ljudskom organizmu izaziva niz reakcija kao što je povećani protok krvi kroz kožu te znojenje, tj. evaporaciju znoja, kao najučinkovitiji mehanizam hlađenja ljudskog organizma.

Visoki postotak vlage u zraku i slaba cirkulacija zraka može smanjiti ili potpuno onemogućiti evaporaciju znoja, odnosno onemogućiti hlađenje organizma što može imati kobne posljedice po zdravlje ljudi.

U klimatiziranim prostorima mogu se osigurati: optimalna temperatura i vlaga zraka, filtracija zraka, adekvatno strujanje zraka i ostali parametri na koje ljudski organizam pozitivno reagira.

Smatra se da je za ugodan boravak u nekom prostoru potrebno osigurati temperaturu od 20 do 27°C, relativnu vlažnost od 40 do 60% uz brzinu strujanja zraka u zoni boravka ljudi do 0,3 m/s. Iz razloga što se u klimatiziranim prostorima za vrijeme vrućih i sparnih dana mogu osigurati povoljni  uvjeti liječnici preporučuje svima boravak u njima, posebice starijim osobama (osobama starijima od 65.godina), kroničnim bolesnicima i djeci.

Boravak u klimatiziranim prostorijama samo kroz nekoliko sati smanjuje mogućnost razvoja zdravstvenih poremećaja.

Dokazano je da adekvatna temperatura, vlaga zraka i njegovo pravilno strujanje  direktno utječu na opće zdravstveno stanje ljudi, njihovu produktivnost, kreativnost, i osjećaj ugode boravak u klimatiziranim prostorijama.